Energiatehokkuuskorjausten arviointityökalu - E-PASS

Energiatehokkuuskorjausten arviointityökalu

VTT:n kehittämä E-PASS työkalu on helppokäyttöinen korjaustoimenpiteiden kannattavuusarviointityökalu. Pääasiallisena kohderyhmänä on asuinrakennukset, mutta toimistorakennusten korjausratkaisuille löytyy myös vaihtoehtoja. Käyttäjän työtä on helpotettu mahdollisimman paljon, jotta rakennuksen nykytilan arviointi olisi suoraviivaista. Riittää, että käyttäjä tuntee muutaman rakennuksen avainsuureen (laajuus, rakennustyyppi, ikä yms.), minkä jälkeen rakennuksen energia-arvio ennen korjaustoimia voidaan laskea. Käyttäjälle on valmiiksi listattu tyypillisiä korjaustoimia, joiden valitsemisen jälkeen korjaustoimen tai –toimien vaikuttavuuden avaintunnusluvut (kWh/m2, kgCO2/m2, energiakustannukset, takaisinmaksuaika)) on nähtävissä.


E-PASS arviointityökaluun