Osapuolet

 Logo  Organisaatio
Tekes
Teknologian kehittämiskeskus
Projektin koordinaattori
VTT
Valtion Tekninen Tutkimuskeskus
Tekninen toteutus
Tiehallinto
Tiehallinto
Tieliikelaitos
Tieliikelaitos
Ratahallintokeskus
Ratahallintokeskus
SKOL ry
Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry
Sito Yhtiöt
Sito Yhtiöt
Tekla Oyj
Tekla Oyj
Viasys Oy
Viasys Oy
Päivitetty