Mikä on IM2 hanke?

Kolmen hakijatahon Citycad Finland Oy:n, Tekla Oyj:n ja Vianova Finland Oy:n rinnakkaishanke, jossa on mukana (rahoittajina ja ohjelmistomäärittelijöinä) koko infrasektori. Koordinoinnista vastaa Centroid Oy. Hanke tuottaa tutkimustuloksena suomalaiseen suunnittelukäytäntöön sovitetun toteutustavan lähinnä LandXML-teknologian soveltamisesta tie- (rata ) suunnitelmatason tietojen siirtämisen tehostamiseksi käytössä olevien suunnittelujärjestelmien välillä.

Yhteystiedot

Koordinointi
- Centroid Oy

Rinnakkaiset toteuttajat
- Centroid Sito Oy
- Tekla Oyj
- Vianova Systems Finland Oy

Tavoite

Tavoitteena on ensisijaisesti synnyttää dokumentoitu tiedonsiirtostandardi, jonka ylläpito- ja jatkokehitys myös suunnitellaan tässä projektissa. Tässä yhteydessä LandXML tiedonsiirtoformaatin kuvausta ja määrittelyä tarkennetaan yhteistyössä eri suunnittelujärjestelmätoimittajien kanssa. Kukin järjestelmätoimittaja suunnittelee ja toteuttaa toteutettavien määrittelyiden edellyttämän implementoinnin ohjelmistoonsa. Tiedonsiirtoa LandXML formaatissa pilotoidaan hankkeessa mukana olevilla suunnittelujärjestelmillä.

IM2 osakokonaisuudet

Kokonaisuutta käseitellään seuraavissa osakokonaisuuksissa.

Otsikkotiedot (projekti, suunnitelma)
Perusaineisto (Pintojen esittäminen)
Tiesuunnittelu
Katusuunnittelu
Ratasuunnittelu
Vesiväyläsuunnittelu
Aluemaiset rakenteet
Vesihuolto
Täydentävä suunnittelu

Tausta

Infra-alan suunnittelujärjestelmien välisen tiedonsiirron tehostaminen laitettiin alulle VTT:n vetämässä InfraModel1-tutkimushankkeessa. Tutkimushankkeen aikana infra-tilaajille, suunnitteluyrityksille ja ohjelmistoyrityksille syntyi käsitys etenemisjärjestyksestä kohti markkinoita, joissa tilaajalla käytössä oleva ohjelmistostandardi ei enää määrää mitkä suunnitteluyritykset voivat tarjota infrasuunnittelupalvelua.