RATAS
esittely

Suunniteltu sisältö
  1. Suomen rakennusalan erityispiirteet
  2. RATAS tuotemalli
  3. Arkkitehdin käsikirja
  4. Tiedonsiirtosuositus
  5. Muut RATAS-hankkeet: Ylläpito, LVI, ...
Raportissa esitetään viimeaikaisen kehitysprojektin tuloksia ja yhteenveto aikaisemmista RATAS-projekteista

RATAS
introduction

Planned list of contents
  1. Characteristics of construction in Finland
  2. RATAS product model
  3. Computer aided architectural design
  4. Data exchance guide
  5. Other RATAS-projects: maintenance, HVAC, ...
This report describes the results of a recent R&D project and also summarises previous RATAS development projects.

Back to RATAS homepage
Updated 16 May 1996 by Matti Hannus