Quality Function Deployment, QFD in Construction


Lakka Antti, Vainio Mikko & Laurikka Petri: Asiakaslähtöinen suunnittelu, QFD rakentamisssa, Quality function deployment, QFD in Construction. VTT Research Notes 1685. Espoo 1995. 54 p. + app. 9 p. [in Finnish].


ABSTRACT