BASE-KuHa - Kiinteistöhoidon kuntohallintaohjelmisto 

Projektin tyyppi: Yrityshanke  
Status 10/2002: Päättynyt

Organisaatio:

Uudenmaan Valvontamestarit Oy:  http://www.uvm.fi/

Yhteyshenkilö:

Olavi Saastamoinen:  olavi.saastamoinen@uvm.fi 

Tiivistelmä projektista:

Tilahallinta

Tilahallinta tallettaa joustavasti kohteen kaikki tilat rakennuksittain olivatpa ne sitten asuin-, liike- tai vaikkapa porrashuoneita. Parametroitu rakenne mahdollistaa tarvittaessa myös omien tilatyyppien luomisen. 

Massahallinta

Massoja hallitaan tiloittain määrälaskennan pohjaksi. Tiloihin ja rakennuksiin liittyvät massat voi kerätä tiedostoksi, jota esim. urakoitsijoiden määrälaskentaohjelmat voivat hyödyntää. 

Kuntohallinta 

Kuntohallinnan avulla kiinteistön omistaja pysyy ajan tasalla kiinteistön kunnosta parhaaksi katsomallaan tasolla. Kuntohallinta elinkaariajatteluineen helpottaa korjaustarpeiden ennakointia ja se toimii tehokkaasti budjetoinnin apuvälineenä. 

Litterointinimikkeistöjen hallinta

Ohjelmisto hoitaa litterointijärjestelmien (TALO 80 ja 90) väliset konversiot. 

Viivakoodiohjattu tallennus (v.2.0)

Rakennusosien massatalletusta helpottavat viivakoodit, jonka käyttöliittymänä on kosketusnäytöllä varustettu kynämikro Windows sovelluksineen. 

IFC - avoin rajapinta (v.3.0)

IFC (Industry Foundation Classes) - rajapintamääritys on IAI:n (Industry Alliance for Interoperability) luoma rajapintastandardi, jonka avulla kommunikointi eri sovellusten välillä helpottuu.