BS-LCA - Talotekniikan elinkaaren aikaisten ympäristövaikutusten hallinta tuotemallipohjaisesti 

Projektin tyyppi: Yrityshanke
Status 10/2002: Käynnissä

Organisaatio:

Insinööritoimisto Olof Granlund Oy:  http://www.granlund.fi/

Yhteyshenkilö:

Reijo Hänninen:  reijo.hanninen@granlund.fi

Tiivistelmä projektista:

Projektissa kehitetään integroitu talotekniikan LCA-laskentatyökalu, joka hyödyntää uudella tavalla rakennuksen vaipan ja taloteknisten järjestelmien suunnittelutietoja sekä energiasimulointia ympäristövaikutusten arvioimiseen ja arvottamiseen. Tiedonsiirto tapahtuu osaksi IFC -muotoisesti BS-PRO -mallin mukaisesti. Työkalun avulla ohjataan taloteknistä suunnittelua, toteutusta ja ylläpitoa ekologisesti kestäviin ratkaisuihin koko suunnitteluprosessin ajan, hankesuunnittelusta kiinteistön ylläpitoon. Kehitys tehdään kansainvälisenä yhteistyönä.

Lisätietoja IFC -mallista:  http://cic.vtt.fi/niai/

Lisätietoja BS-PRO -mallista