BS-Nordic - Pohjoismainen malli talotekniikan asiakaslähtöiselle suunnitteluprosessille, tiedonhallinnalle ja työkalujen kehitykselle

Projektin tyyppi: Yrityshanke  
Status 10/2002: Käynnissä

Organisaatio:

Insinööritoimisto Olof Granlund Oy:  http://www.granlund.fi/

Muut osallistujat:

Nokia Oyj:   http://www.nokia.fi/
Sveco Theorells, Ruotsi:   http://www.sweco.se/theo/

Yhteyshenkilö:

Markku Jokela:  markku.jokela@granlund.fi

Tiivistelmä projektista:

Projektissa kehitetään pohjoismaisena yhteistyönä kansainvälinen malli talotekniikan suunnittelun ohjaukseen, laadunvarmistukseen, suunnittelun alkuvaiheen dokumentointiin ja suunnitelmien visualisointiin. Malli perustuu elinkaaritiedonhallintaan ja tuotemallipohjaisten suunnittelutyökalujen hyödyntämiseen. Mallin kehityksen keskeisinä tavoitteina ovat asiakaslähtöinen suunnittelun dokumentointi ja soveltuvuus kansainvälisiin rakennushankkeisiin. BS-Nordic -mallia on jo pilotoitu useissa suunnitteluprojekteissa.

Projektissa kehitetään lisäksi tuotemallipohjaisia suunnittelutyökaluja, mm. aivan uudentyyppinen, rakennuksen IFC-mallin visualisointityökalu, GraphicViewer. Monikäyttöisen ohjelman ensiversiota hyödynnetään jo mm. suunnittelun laadunvarmistuksesssa ja visuaalisten suunnitelmadokumenttien tuottamisessa asiakkaille.