BS-PRO - Talotekniikan toteutusprosessin informaatioteknologian hallinta tuotemallipohjaisesti 

Projektin tyyppi: Yrityshanke
Status 10/2002: Päättynyt

Organisaatio:

Insinööritoimisto Olof Granlund Oy:  http://www.granlund.fi/

Muut osallistujat:

ABB Fläkt Oy:  http://www.abb.com/ 
Progman Oy:  http://www.progman.fi/

Yhteyshenkilö:

Reijo Hänninen:  reijo.hanninen@granlund.fi 

Tiivistelmä projektista:

Tavoitteena on luoda malli yritysten väliselle, yhteiskäyttöisyyteen ja avoimeen tiedonsiirtoon perustuvalle talotekniikan ohjelmistokehitykselle ja tiedonhallinnalle. Se kattaa koko talotekniikan toimitusketjun (suunnittelu, laitevalmistus, urakointi, ylläpito). Mallin pohjalta kehitetään ja pilotoidaan kansainvälisille markkinoille tarkoitettuja ohjelmistotyökaluja. Projektissa hyödynnetään IFC -tiedonsiirtoformaattia ja kehitetään siihen liittyviä valmiuksia.

Lisätietoja IFC -tiedonsiirtoformaatista:  http://cic.vtt.fi/niai/