BS-VE - Talotiedon 3D visualisointi virtuaaliympäristössä

Projektin tyyppi: Tutkimushanke
Status 10/2002: Käynnissä 

Organisaatio:

Teknillinen korkeakoulu - Tietoliikenneohjelmistojen ja multimedian laboratorio:   http://www.tml.hut.fi/

Muut osallistujat:

Oy Halton Group Ltd:   http://www.halton.fi/
Insinööritoimisto Olof Granlund Oy:   http://www.granlund.fi/
YIT Oyj:   http://www.yit.fi/
Senaatti-kiinteistöt:   http://www.senaatti.com/
Fagerhult Oy:   http://www.fagerhult.fi/
Luxo Finland Oy:   http://www.luxo.fi/

Yhteyshenkilö:

Iikka Olli:   iolli@tml.hut.fi

Tiivistelmä projektista:

Projektin tavoitteena oli tila-audion ja fotorealistisen mallin yhdistäminen, uusien vuorovaikutusmenetelmien kehittäminen ja analysointi, aikaisemmin esittämättömien rakennustietojen visualisointi ja 3D-mallien siirtoteiden nopeuttaminen ja uusien siirtoteiden etsiminen.

Projektissa saavutetut tulokset:

Projektin aikana kehitettiin pohja uusien vuorovaikutusmenetelmien kehittämiseen. Käytännössä tätä testattiin muutamilla eri sovelluksilla. Yhtenä uutena vuorovaikutustekniikkana kehitettiin magic lenses tekniikkaa, joka mahdollistaa erilaisen informaation visualisoinnin tarkasti käyttäjän rajaamalla alueella.

Projektin aikana vakiinnutettiin siirtotie mallien siirtämiseen yrityksistä TKK:n EVE tilaan. Tämä helpotti mallien siirtämistä huomattavasti. EVE tilaa käytettiin Sali600:n visualisointiin ennen sen rakentamista. Tämä antoi mahdollisuuden opettajille ja muille kiinno stuneille tutustua ja vaikuttaa tilaan jo sen suunnittelu vaiheessa. Myöhemmin saliin tehtiin myös akustinen malli. 

Projektin aikana testattiin myös erilaisten rakennustietojen visualisointia. Tällaisia olivat mm. Sali600 liitetyt ilmastointiputkistot, toimistohuoneen viihtyvyyttä kuvaavat viihtyvyysindeksit, erilaiset valaistukseen liittyvät valaistustiedot, toimistohuoneiden kalusteiden eri materiaalit jne.

Välilliset vaikutukset

Projekti on herättänyt keskustelua yrityksissä virtuaalitodellisuuden hyödyntämismahdollisuuksista.

Projektissa syntyneet opinnäytteet, julkaisut ja artikkelit:

Julkaisut:

Tulossa:

Teknologiaohjelman vaikutus ja lisäarvo projektille:

Teknologiaohjelma on auttanut kontaktien luomisessa alan tutkijoihin.