BS2000-LVI-laitteiden tuotemallien ylläpito sekä tuotedatan jakelu CAD- ja laskentaohjelmiin 

Projektin tyyppi: Tutkimushanke
Status 10/2002: Käynnissä

Organisaatio:

Satakunnan ammattikorkeakoulu: Kehittämis- ja palvelukeskus O'Sata:   http://www.spt.fi/osata/

Muut osallistujat:

Progman Oy:   http://www.program.fi/
ABB Fläkt Oy:   http://www.abb.fi/
Oras Oy:   http://www.oras.fi/
Rettig Oy:   http://www.rettig.fi/
Q-Soft Oy:   http://www.qsoft.fi/

Yhteyshenkilö:

Esa Sandberg:   esa.sandberg@tp.spt.fi 

Pauli Keinonen:   pauli.keinonen@progman.fi 

Tiivistelmä projektista:

Satakunnan ammattikorkeakoulu (SAMK) on kehittänyt LVI-laitteiden ja järjestelmien tuotemalleja, niiden ylläpitoa, jakelua ja käyttöönottoa vuodesta 1997 lähtien. Tämä projekti on jatkoa 1999 päättyneelle projektille "Talotekniikan tietoteknisen osaamiskeskuksen kehittäminen ja käynnistys". Projekti on toteutettu yhteistyössä Progman Oy:n ja LVI- alan teollisuuden kanssa. Progman Oy on erikoistunut LVI-alan CAD- ja laskentaohjelmien kehitykseen. 

Tämän jatkohankkeen päätavoitteena on kehittää mallinnusmenetelmiä ja erityisesti työkalu, jolla teollisuusyrityksissä voidaan jatkossa ylläpitää tuotetiedot sekä kehittää tuotetietojen jakelumenetelmä Internetin välityksellä. 

Hankkeen tavoitteena on myös edistää alan vientiteollisuutta ja vaikuttaa kansainväliseen LVI-alan IFC -määrittelyjen sisältöön ja edistää tuotemalleihin perustuvan 3D-suunnittelun käyttöönottoa.