Diplomityörengas 

Projektin tyyppi: Tutkimushanke
Status 10/2002: Päättynyt

Organisaatio:

Tampereen teknillinen korkeakoulu:   http://www.tut.fi/

Yhteyshenkilö:

Tapio Majahalme:   majahalme@ce.tut.fi

Hannu Penttilä:   penttila@mittaviiva.fi

Petri Siitonen:   petri.siitonen@softmodel.fi

Tiivistelmä projektista:

Tampereen teknillisen korkeakoulun arkkitehtuurin medialaboratorion ja rakennustekniikan osaston Diplomityörengas-yhteishankkeen keskeisenä tavoitteena on ollut tuottaa rakennusalan yrityksiin tietotekniikan osaajia teettämällä rakennusalan tietotekniikkaan liittyviä diplomitöitä yrityksissä. 

Tavoitteena on myös ollut tehostaa rakennusalan yritysten toimintaa tietotekniikkaosaamisen avulla, sekä edistää yritysten verkottumista tietotekniikan avulla. 

Projektissa saavutetut tulokset:

Projektin merkittävimmät opinnäytteet, tulokset ja saavutukset

Hankkeessa valmistuneet 4 rakennusosaston diplomityötä:

Arkkitehtiosaston opinnäytteet:

Saavutukset:

Marko Mätäsniemi sai työstään vuoden 1999 diplomityöpalkinnon ja 20 000 markan stipendin, Tekniikan Akateemisten liitolta

Teknologiaohjelman vaikutus ja lisäarvo projektiinne:

Tekesin rahoitus mahdollisti töiden toteuttamisen laajempana ja syvällisempänä.