eHankintatoimi - e-kaupan hyödyntäminen rakennusalan urakointiyrityksien hankintatoimessa

Projektin tyyppi: Yrityshanke  
Status 10/2002: Käynnissä 

Organisaatio:

Jydacom Oy:  http://www.jyda.com/

Yhteyshenkilö:

Tuula Pitkänen:  tuula.pitkanen@jyda.fi

Tiivistelmä projektista:

Projektin tavoitteena on määritellä rakennusyrityksen hankintaohjelmiston ja sähköisen kaupan väliset tiedonsiirron ja -hallinnan rajapinnat. Osatavoitteena on kehittää rakennusyrityksen hankintatiedon automaattista käsittelyä koko rakentamisprosessissa lähtien tiedon kokoamisesta ja päättyen tuotetiedon ja -ohjeiden tallentamiseen kiinteistön ylläpitoa varten.

Projektissa saavutetut tulokset:

Projektin tavoitteena on tuottaa alustavat versiot ohjelmista, joiden avulla on mahdollisuus käytännössä testata sähköisen kaupan toteutuksia PK-sektorin rakennusalan urakointiyrityksissä. Tähän mennessä projektista on valmistunut Sähköisten hinnastojen siirto Panoshinnasto-ohjelmaan, jonka pilot-käyttö on aloitettu syksyllä 2002 .

Välilliset vaikutukset

Sähköisen kaupan yleistyminen rakennusalalla, jonka edellytys on nykyisten, yrityksissä jo toimivien järjestelmien integrointi toimivalla tavalla uusiin sähköisen kaupan ratkaisuihin.

Teknologiaohjelman vaikutus ja lisäarvo projektille:

Projektin kuuluminen yhtenä osana tähän teknologiaohjelmaan, varmistaa sen että projektin tuottama lopputulos on linjassa toimialalla tapahtuvan muun kehitystyön kanssa. Lisäksi se mahdollistaa verkottumisen tuomat hyödyt mahdollisten muiden teknologiaohjelmaan osallistuvien projektien ja yritysten kanssa.