ELSEWISE - European Large Scale Engineering Wide Integration Support Effort 

Projektin tyyppi: Tutkimushanke
Status 10/2002: Päättynyt

Organisaatio:

Valtion teknillinen tutkimuskeskus, Rakennustekniikka:  http://www.vtt.fi/rte

Muut osallistujat:

RAKLI:   http://www.rakli.fi/

Yhteyshenkilö:

Matti Hannus:  matti.hannus@vtt.fi

Tiivistelmä projektista:

ELSEWISE on EU:n Esprit -tutkimusohjelmaan kuuluva ns. loppukäyttäjien referenssiprojekti, jollaisia EU:n komissio on käynnistänyt seuraavan eli 5. puiteohjelman tutkimusohjelmien suuntaamisen tueksi. Projektin tavoitteena on määritellä rakennusalan tarpeita ja kehittämisstrategioita tietotekniikan suhteen. Projektin lopputulokset ovat kirjallisia raportteja. 

Osallistumisen kautta pyritään edistämään Suomessa tärkeinä pidettyjä kehittämiskohteita Euroopassa ja oppimaan muiden maiden kehitysprioriteetteja.

Projektin oma kotisivu:   http://cic.vtt.fi/projects/elsewise/