ETAP - Elementtiteollisuuden automatisointiprojekti 

Projektin tyyppi: Yrityshanke  
Status 10/2002: Käynnissä  

Organisaatio:

Euroquest Oy

Muut osallistujat:

Mikkelin Betoni Oy:   http://www.dlc.fi/~mboy/
Addtek R&D Oy:   http://www.addtek.com/eng/rd.html
Joutsenon Elementti Oy
Specifinn Oy
Lakan Betoni Oy:   http://www.lakanbetoni.fi/
Alavuden Betoni Oy

Yhteyshenkilö:

Pasi Saarinen:  pasi.saarinen@euroquest.fi

Tiivistelmä projektista:

Tässä hankkeessa automatisoidaan betonisten kerros- ja rivitaloelementtien laadunohjaus ja -tarkastus sekä mittauspöytäkirjan laadinta. Tämä edellyttää suunnittelutietojen toimittamista sähköisessä muodossa suunnittelutoimistoista, uuden mittaustekniikan soveltamista ja liittämistä olemassa oleviin elementtituotannon hallintajärjestelmiin 

Projekti toteutetaan neljänä rinnakkaisena vaiheena: 

  1. suunnittelutietojen siirtäminen tehtaan tietojärjestelmään ja niiden hyväksikäyttö muotin tekemisessä ja elementin mittauksessa, 
  2. muotin valmistuksen ohjaus ja mittaus, 
  3. mittauspöytäkirjatietojen siirtäminen tehtaan tietojärjestelmään suunnittelu- ja mittaustietojen vertailua varten 
  4. elementin automaattinen dimensiomittaus ja automaattinen mittapöytäkirjaraportointi.

Suunnittelutietojen siirrossa käytetään IFC-standardia sopivin osin.