FACI : Facility Management Integration 

Projektin tyyppi: Yrityshanke  
Status 10/2002: Päättynyt

Organisaatio:

Ruokosuo Arkkitehdit Oy:  http://www.ruokosuo.enef.fi/

Yhteyshenkilö:

Tommi Tuominen:   tommi.tuominen@equator.net

Tiivistelmä projektista:

Tarkastelukulma on toimitilayrityksen ydinliiketoiminnan palveluksessa. FACI tähtää toimitilan ja toiminnan kehittämiseen sekä parempaan tilatietojen hallintaan. Projektin tulosten avulla mm. toimistoissa tehtävän työn tuottavuutta halutaan parantaa 15...30 % ja organisaation tilakustannuksia (nyt n. 40 000 mk työntekijää kohden vuodessa) pienentää vähintään 10%. FACI:n koordinaattori, Ruokosuo Arkkitehdit Oy, kehittää kansainvälistä Workplace Re-engineering -tuotettaan, Insinööritoimisto Olof Granlund Oy ohjelmistokonsultointituotteitaan ja Nokia Real Estate tilahallinnan metodiikkaa ja työkaluja. Projekti toteutetaan kahdessa vaiheessa, ensimmäinen vaihe päättyy kesäkuussa 1998. Projektin aikana toteutetaan yhteisesti ns. toimistolaboratorioita, joissa testataan uusien tila- ja toimintamallien (mm. Alternative Officing) sekä tuottavuutta lisäävien teknologioiden mahdollisuuksia käytännössä. Yhteisenä tehtävänä on myös tilahallinnan tietotarpeiden selvittäminen ja tiedonsiirron helpottaminen suunnittelusta ja rakentamisesta tilahallintaan.