FinnST-1 - IAI ST-1 Steel frame construction -projektin suomalainen osuus

Projektin tyyppi: Tutkimushanke
Status 10/2002: Käynnissä

Organisaatio:

Teräsrakenneyhdistys TRY:   http://www.vtt.fi/virtual/try/

Yhteyshenkilö:

Markku Heinisuo:   markku.heinisuo@kpmeng.fi

Kari Karstila:   kari.karstila@eurostep.fi 

Tiivistelmä projektista:

Projektin tavoitteena on kehittää mekanismeja yleisen rakennussuunnittelun ja teräsrakennesuunnittelun tietokonesovellusten väliseen tiedonsiirtoon, ja Industry Foundation Class (IFC) ja CIMsteel Intergation Standards (CIS) tiedonsiirron spesifikaatioiden yhteiskäyttöön. Tätä tarkoitusta varten projekti määrittelee ns. IFC Interoperability Adapter'in CISiä varten, eli muunnosmäärittelyn IFC'n ja CISin tuotetietomallien välille. 

Interoperability Adapter mahdollistaa sovellusten tiedonsiirtorajapintojen sekä muunnosohjelmien kehittämisen tuotemallitiedon muuntamiseksi IFCn ja CIS toteutusten välillä. 

FinnST-1 projekti on suomalainen kontribuutio kansainväliseen IAI ST-1 Steel frame construction projektiin. 

Industry Foundation Class (IFC):   http://iaiweb.lbl.gov/