IFC-Check, IFC-pohjaisen tuotemallin analysointi, tuotteistusprojekti

Projektin tyyppi: Yrityshanke
Status 10/2002: Käynnissä

Organisaatio:

Solibri Oy :  http://www.solibri.com/

Yhteyshenkilö:

Heikki Kulusjärvi:  heikki.kulusjarvi@solibri.com 

Tiivistelmä projektista:

Hankkeessa tuotteistetaan suunnittelun oikeinkirjoituksen tarkistusohjelma (Design Spell Checking). Tuotekehityshanke on jatkoa KAIMA tutkimushankkeelle jossa tutkittiin ja selvitettiin prototyypin avulla IFC pohjaisten tuotemallien analyysiä. 

Tuotemallien siirtostandardit antavat mahdollisuuden siirtää kokonaisen rakennuksen tiedot yksiselitteisesti esim. arkkitehtisuunnittelusta suoraan kustannuslaskentaa. Samoin voidaan laskea esimerkiksi ympäristötase elinkaaren aikana. 

Kun malli siirtyy suoraan järjestelmästä toiseen syntyy kiistattomien etujen (laskentatarkkuus ja nopeus) lisäksi myös uusia haasteita. Tuotemallin suuri tietomäärä ei enää kuljekaan laskijan harkinnan mukaisesti samalla korjaten mahdollisia suunnitteluvirheitä tai -puutteita. 

Tässä tilanteessa tarvitaan tuotemallin analysointia mahdollisten ongelmakohtien löytämiseksi. Analyysissä eli suunnittelun oikeinkirjoituksen tarkistamisessa tutkitaan laskennan kannalta oleellisen tiedon oikeellisuutta sekä varsinaisen suunnitteluratkaisun hyvyyttä.