IFC Model Server

Projektin tyyppi: Tutkimushanke
Status 10/2002: Käynnissä

 

Organisaatio:

Valtion teknillinen tutkimuskeskus:   http://www.vtt.fi/

Muut osallistujat:

Secom Co., Ltd, Japan

Yhteyshenkilö:

Yoshinobu Adachi:   yoshinobu.adachi@vtt.fi 

Tiivistelmä projektista:

Projektissa kehitetään IFC Model Server ohjelmiston prototyyppi, joka tulee toimimaan jatkossa kehitettävien IFC- ja BLIS-sovellusten pohjana. Prototyypistä tehdään joustava ja skaalautuva käyttäen tämän hetkisiä ohjelmointistandardeja. Tässä vaiheessa IFC Model Server pohjautuu IFC versioon 2.0, jonka pohjalta ensimmäiset BLIS-ryhmän kaupalliset tuotteet tulevat markkinoille vuonna 2001. Projektissa kehitettävät ohjelmointikomponentit ja työkalut tulevat kuitenkin olemaan yhteensopivia myös uusien IFC versioiden, kuten 2x, kanssa.

Projektin englanninkielinen kotisivu:   http://cic.vtt.fi/projects/ifcsvr/