IFC-tuotemallien kehittäminen LVIS-järjestelmien simulointiin BS8-yhteistyössä

Projektin tyyppi: Tutkimushanke
Status 10/2002: Käynnissä 

 

Organisaatio:

VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka:  http://www.vtt.fi/rte/

Muut osallistujat:

Halton Oy:   http://www.halton.fi/
YIT-Huber Oy:   http://www.yit.fi/
RC-Linja Oy
Jeven Oy
Insinööritoimisto Olof Granlund Oy:   http://www.granlund.fi/

Yhteyshenkilö:

Veijo Lappalainen:   veijo.lappalainen@vtt.fi 

Tiivistelmä projektista:

Hankkeen tavoitteena on uusien LVIS- tuotemallien määrittely, mallinnus ja implementointi IAI:n BS-8-hankkeeseen liittyen. Tavoitteena on myös aiemassa BS-7-hankkeessa määriteltyjen tuotemallien integrointi samassa yhteydessä osaksi virallista IFC 3.0-malliversiota. Hankkeessa syntyvä uusi osaaminen liittyy sekä tuotetieto- että simulointiteknologiaan, joiden osaaminen kehittyy hankkeen ansiosta merkittävästi. Tärkeä tekijä on myös hankkeen kansainvälisyys, mikä mahdollistaa teknologiaosaamisen siirron osallistujien välillä. Tuloksena saatava uusi IFC - tuotemalliversio soveltuu entistä paremmin rakennuksen ja LVI-järjestelmien simuloinnin ja suunnittelun tarpeisiin.

Projektissa saavutetut tulokset:

Projekti on vielä käynnissä ja jatkunee 31.3.2003 saakka, kunnes uusi malliversio IFC 2x2 julkaistaan. Välituloksena osallistuttu mallien määrittelyyn, määrittelyiden katselmointiin, Express-tuotemallinnukseen kansainvälisen mallinnustiimin jäsenenä sekä tuotemallien katselmointiin ja vaikutettu tällä tavalla uuden malliversion sisältöön. Aiemman BS-7 projektin tuloksena laaditut määrittelyt sisällytetty tulevaan malliin. VTT Talo testipenkissä tapahtuvaan implementointiin liittyen selvitetty vaihtoehtoja.

Välilliset vaikutukset toteutuvat sen jälkeen kun määritellyt mallit on integroitu osaksi virallista IFC-tuotemallia, mikä mahdollistaa mallia tukevien työkaluohjelmien kehittämisen.

Teknologiaohjelman vaikutus ja lisäarvo projektille:

Projektin oma kotisivu:   http://eande.lbl.gov/BTP/iai/bs8/