IMIT: Information Management in the ThermoNet Delivery Chain - ThermoNet- toimitusprosessin tiedonhallinta 

Projektin tyyppi: Yrityshanke
Status 10/2002: Päättynyt

Organisaatio:

ABB Installaatiot Oy:  http://www.abb.fi/

Muut osallistujat:

Insinööritoimisto Olof Granlund Oy:   http://www.granlund.fi/

Yhteyshenkilö:

Juhani Hyvärinen:   juhani.hyvarinen@fiflo.mail.abb.com 

Tiivistelmä projektista:

Projektin tavoitteena on talotekniikan ja erityisesti Thermonet -järjestelmäsovellutusten ja niihin liittyvien toimitusprosessien tietoteknisten työkalujen kehittäminen ja yhteensovittaminen sekä em. prosesseihin liittyvien asiakastarpeiden ja elinkaaritiedon hallintamenetelmien kehittäminen. Tietotekniset menettelytavat sovitetaan Internet-tiedonsiirtoon ja LotusNotes -ympäristöön. 

Projektissa kehitetään osapuolien tietoteknisiä toimintavalmiuksia talotekniikan liiketoiminnassa sekä yhteisten toimintojen että osapuolien oman erillisen liiketoiminnan osalta. Kehitettävä tietotekninen toimintaympäristö antaa mahdollisuuden verkottuneeseen toimintaan yleensä ja alentaa tiedon hallinnan suoria kustannuksia ja hankkeiden laatukustannuksia. Projekti on osa kehitettävää teknologiakokonaisuutta, jonka kautta tehostetaan toimitusketjun toimintaa. 

Tuotekehitysprojekti tehdään yhteistyönä ABB -yhtymän yritysten ja Insinööritoimisto Olof Granlund Oy:n kesken. Lisäksi projektiin liittyy VTT:n erillinen soveltavan tutkimuksen hanke.