INTCON - Älykäs ohjelmisto betonielementtien suunnitteluun ja valmistukseen

Projektin tyyppi: Yrityshanke
Status 10/2002: Käynnissä

Organisaatio:

Tekla Oyj:  http://www.tekla.com/

Muut osallistujat:

Betonitieto Oy

Yhteyshenkilö:

Pertti Alho:  pertti.alho@tekla.com 

Tiivistelmä projektista:

Kehittää sääntöpohjaista parametrista mallinnusteknologiaa ja totetuttaa sen avulla sovellus palvelemaan betonielementtien suunnittelua ja valmistusta varten.

Projektissa kehitetään sovellusohjelmisto betonielementtien suunnitteluun. Ohjelmistolla voidaan mallintaa ja tuottaa valmistustiedot ja dokumentit runkoelementeistä, laatta-, julkisivu- ja erikoiselementeistä.

Ohjelmistossa mallintaminen tukee parametroituja suunnittelusäännöstöjä, joiden avulla voidaan automatisoida monia rutiinitehtäviä. Säännöstöjä muuttamalla voidaan myös helposti sovittaa suunnitelma tietyn tuotantotavan vaatimusten mukaiseksi.

Ohjelmistoon tullaan kehittämään myös IFC liitynnät valmistuksessa käyttettäviin tietojärjestelmiin.

Projektissa saavutetut tulokset:

Sovellusohjelma, jolla arvioidaan olevan merkittävät markkinat.

Välilliset vaikutukset:

Saadaan tuotettua ohjelmistoalusta joka mahdollistaa myös muiden rakennusalaa palvelevien tuotemallipohjaiseten sovellusten kehittämisen ja jolla toisaalta voidaan myös vahvistaa jo olemassa olevien sovellusten kilpailukyky myös pidemmällä tähtäimellä.

Teknologiaohjelman vaikutus ja lisäarvo projektille:

Vera ohjelman myötä tuotemallipohjaisten ohjelmistojen kysyntä on kasvanut. Teknologiaohjelman eri projektien saama kansainvälinen huomio on lisännyt kiinnostusta myös yleisemmin suomalaisiin ohjelmistotuotteisiin.