INTPRO - Rakennesuunnittelun uuden sukupolven integroitu ohjelmistoperhe

Projektin tyyppi: Yrityshanke
Status 10/2002: Käynnissä

Organisaatio:

Tekla Oyj:  http://www.tekla.com/

Yhteyshenkilö:

Pertti Alho:  pertti.alho@tekla.com

Tiivistelmä projektista:

Projektin tavoitteena on kehittää ohjelmistoja, jotka kattavat kaikki tavanomaisen talonrakennuksen rakennesuunnittelun osa-alueet ja tulostustarpeet. 

Tärkeää tulee olemaan tuotemallitietokannan mahdollistama erittäin korkea integrointiaste, sillä eri suunnitteluvaiheissa tuotettava ja käsiteltävä tieto talletetaan yhteiseen tietokantaan. 

Ohjelmistojen avulla voidaan 

Projektissa saavutetut tulokset:

Tulos kattaa sekä teräs- että betonirakenteiden, mukaanlukien raudoitus, 3D-mallintamisen.

Välilliset vaikutukset:

Laajentanut sovellustarjontaa ja täydentänyt eri rakennusmateriaalien yhdenvertaista kilpailukykyä.

Teknologiaohjelman vaikutus ja lisäarvo projektille:

Lisännyt tietoisuutta muista sekä yhteistyötä ja koordinointia.