JOINT - Teräsrakenteiden liitosten mitoitusohjelmiston kehittäminen

Projektin tyyppi: Yrityshanke
Status 10/2002: Käynnissä

Organisaatio:

Teräsrakenneyhdistys ry TRY, NICESteel- kehitysohjelma:  http://www.try.vtt.fi/

Muut osallistujat:

Rautaruukki Oyj:  http://www.rautaruukki.com/
KPM-Engineering Oy:  http://www.kpmeng.fi/
SuunnitteluKortes Oy:  http://www.kortes.fi/
A-Insinöörit Oy:  http://www.ains.fi/
Finnmap Oy:  http://www.finnmapcons.fi/
Aaro Kohonen Oy:  http://www.aarokohonen.com/
IS-Plan Oy:  http://www.is-plan.fi/
SS Teracon Oy  
JP-Kakko Oy:  http://www.poyry.com/fi/
PR Steel Oy:  http://www.ppth.fi/
Ins.tsto. Puolanne Oy
D.O.F Tech Oy:  http://www.doftech.com/

Yhteyshenkilö:

Jouko Kouhi:  jouko.kouhi@vtt.fi

Tiivistelmä projektista:

JOINT-projektin tavoite on tuottaa konsulteille itsenäinen (stand-alone) liitosten mitoitusohjelma laajentamalla nykyisen JOINT-ohjelman liitosvalikoimaa yhdeksällä uudella liitoksella sekä laatimmalla ko. liitosten “mitoitusrutiinit” (Procedure Guides).

Tavoitteena on edelleen selvittää miten JOINT-ohjelmaa voidaan laajentaa siten, että se suorittaa myös liitosten kustannuslaskennan. Lisäksi projektin puitteissa Jouko Kouhi osallistuu edelleen ECCS/TC10 Connections ryhmän työhön.

Välilliset vaikutukset

JOINT-ohjelman aikaansaaminen vähentää oleellisesti teräsrakenteiden liitosten suunnitteluun tarvittavaa aikaa.

Teknologiaohjelman vaikutus ja lisäarvo projektille:

Ilman teknolgiaohjelman rahoitusta projektia ei olisi toteutettu.