KAIMA - Yritystietämyksen kerääminen IFC-pohjaisen tuotemallin analysointiin

Projektin tyyppi: Yrityshanke
Status 10/2002: Päättynyt

Organisaatio:

Solibri Oy:  http://www.solibri.com/

Muut osallistujat:

Fortum Engineering Oy:  http://www.fortum.fi/
YIT-Yhtymä Oyj:  http://www.yit.fi/ 

Yhteyshenkilö:

Heikki Kulusjärvi:  heikki.kulusjarvi@solibri.com 

Tiivistelmä projektista:

Käytännön prototyyppeihin perustuva tutkimushanke, jossa selvitettiin tietämyksen keräämistä yritystasolla, tietämyksen hallintaa sekä osapuolien välillä siirrettävän tiedon analysointia. Analyysityyppistä tietämystä sovellettiin hankkeeseen osallistuvien yritysten välillä siirrettäviin tuotemalleihin, jotka siirretään noudattaen IFC standardia. 

Projektissa saavutetut tulokset:

YIT Rakennus Oy:n, Fortum Engineering Oy:n ja Solibri Oy:n yhteistyöprojekti on valmistunut hyvin tuloksin. Osa tuloksista on jo otettu käyttöön osallistuneissa yrityksissä. Tämä projekti käynnisti myös uuden tyyppisen kaupallisen tuotteen kehityksen: Suunnittelun oikolukijan, jonka Solibri on tuotteistanut uudessa VERA ohjelmaan kuuluvassa projektissaan IFC-Check, IFC-pohjaisen tuotemallin analysointi, tuotteistusprojekti. Solibri Oy:n tämän hetkinen päätuote Solibri Model Checker on konkreettisin tulos joka on lähtenyt liikkeelle tästä projektista.

Projektin kehitys jatkuu parhaillaan "MUST - MUlti-tier in Sophisticated Testing Project" hankkeena Vera ohjelmassa.

Projekti on osaltaan lisännyt tietoutta tuotemalliteknologian eduista. Tämän projektin osalta ei ole haettu patentteja, mutta jatkossa Solibri tulee niitä hakemaan.

Teknologiaohjelman vaikutus ja lisäarvo projektille:

Vera-ohjelma on ollut merkittävä tekijä käynnistämässä teknologiahanketta.