Käyttöikäsuunnittelu käytännön menettelytavaksi

Projektin tyyppi: Tutkimushanke
Status 10/2002: Käynnissä

Organisaatio:

VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka sekä VTT Tietotekniikka:   http://vtt.fi/ 

Muut osallistujat:

Rakennusteollisuus RT ry ja rakennusliikkeet: http://www.rtk.fi/
Rakennustuoteteollisuuden yritykset
Suomen Talotekniikan Kehityskeskus Oy (TAKE) ja talotekniikka-alan tuotevalmistajat: http://www.take-finland.com/
Senaatti-kiinteistöt: http://www.senaatti.com/
Rakennustietosäätiö: http://www.rts.fi/
Suunnittelutoimistot

Yhteyshenkilö:

Tarja Häkkinen:   tarja.hakkinen@vtt.fi

Tiivistelmä projektista:

Hankkeen päärahoittajat ovat TEKES ja ymäpäristöministeriö, muita osapuolia ja rahoittajia ovat yllä mainitut muut osallistujat.

LifePlan-hankkeen tavoitteena on 

  1. Luoda useita tuotteita koskeva käyttöikäinformaatio 
  2. Kehittää käyttöikäinformaation jäsentelyä, esitys-ja välitystapaa niin, että se on helppokäyttöinen ja sopii yhteen suunnitteilla olevien rakennustuotetiedon järjestelmien kanssa. Päämääränä on esittää käyttöikätieto XML-kuvauskielellä IFC-malliin soveltuvana. Tavoitteena on samalla palvella osallistuvien yrityksien omia kehityshankkeita tuotemallien hyödyntämiseksi.
  3. Tukea käyttöikäinformaatiota hyödyntävän suunnitteluosaamisen kehittymistä. Käyttöikäsuunnittelussa tekniset ratkaisut laaditaan ottaen tuotekohtaisesti huomioon ne rakenteiden laatua, työnsuorituksen laatua, ympäristö- ja käyttöolojen sekä huollon laatua koskevat reunaehdot, jotka valmistajat ovat määritelleet tuotteelle tietyn käyttöiän toteutumiseksi. Käyttöikätietoa hyödyntäen käyttöikäsuunnittelun tulosteena pitäisi syntyä rakennusosien arvioidut käyttöiät sekä rakennusosakohtaiset suunnitellut tarkastus-, hoito-, kunnossapito- ja uusimisjaksot sekä niihin liittyvät toimenpiteet. 
  4. Luoda ratkaisumalli tuotetiedon elinkaaren varmistamiseksi. Haasteena on luoda malli hankinnassa konkretisoituvan tuotekohtaisen tiedon siirtymiseksi rakennuskohtaiseksi tiedoksi kunnossapitoa avustavaksi informaatioksi. Haasteena on myös luoda menettelytavat, joilla varmistetaan, että hankittavien tuotteiden ikäkäyttäytyminen vastaa suunnitteluoletuksia.