Kiinteistön elinkaaritiedon kokonaistaloudellinen hallinta 

Projektin tyyppi: Yrityshanke  
Status 10/2002: Käynnissä  

Organisaatio:

JP-Talotekniikka Oy:  http://www.jp-talotekniikka.fi/

Yhteyshenkilö:

Pekka Metsi:  pekka.metsi@poyry.fi

Tiivistelmä projektista:

Projektissa määritellään ja mallinnetaan keskeiset kiinteistöjohtamisen päätöksentekoprosessit ja näissä prosesseissa tarvittava tieto. Tämän perusteella kehitetään työskentelymetodeja ja työkalut olemassa olevan kiinteistökannan tiedon haltuunottoon, siirtämiseen digitaaliseen muotoon ja jatkojalostukseen. Projektin kaikkien osien näkökulmana ovat olemassa olevat kiinteistöt ja elinkaaren kustannukset ja tuotot. 

Tuloksena saadaan malli kiinteistöjohtamisen päätöksenteolle, tietomäärittelyt keskeiselle kiinteistötiedolle, uudet työskentelymetodit ja prototyyppisovellus päätöksenteon tukeen.