Kiinteistönpidon verkottuneet tietojärjestelmät 

Projektin tyyppi: Tutkimushanke
Status 10/2002: Päättynyt

Organisaatio:

Tampereen teknillinen korkeakoulu:   http://www.tut.fi/

Yhteyshenkilö:

Tapio Majahalme:   majahalme@ce.tut.fi 

Tiivistelmä projektista:

Tutkimuksen tavoitteena on edistää kiinteistötiedonhallinnan siirtymistä kohti kokonaisvaltaista, rakennuksien koko elinkaaren kattavaa toimintatapaa, jossa hyödynnetään verkottuneen tietotekniikan uusimpia mahdollisuuksia. Hanke tuottaa systeemikuvauksia, tieto- ja sovellusmalleja mm. kiinteisönpidon prosesseihin ja tiedon käsittelyyn.

Projektissa saavutetut tulokset:

Kiinteistönpidon verkottuneet tietojärjestelmät -projektin tavoitteena oli omalta osaltaan edistää kiinteistötiedonhallinnan siirtymistä verkottuneeseen toimintatapaan, joka tukee rakennusten koko elinkaaren aikaista tiedonhallintaa.

Tavoitteen toteuttamiseksi:

  1. määriteltiin kiinteistötiedonhallinnan prosessi- ja tietojärjestelmämalleja;
  2. määriteltiin kiinteistönpidon tiedonhallinnan tietotarpeita; ja
  3. kehitettiin demonstraatio neutraalista tiedonsiirrosta sovellusten välillä.

Välilliset vaikutukset

Kiinteistönpitoon liittyvän avoimen ja neutraalin (järjestelmäriippumattoman) tiedonsiirron havainnollistamiseksi kehitettiin useammasta pienimuotoisesta prototyyppisovelluksesta koostuva demonstraatio.

Demonstraatiossa rakennusmittausjärjestelmällä tuotettu mittaustietokanta muutetaan neutraalin IFC-muotoon, josta tietoa sitten hyödynnetään eri tarkoituksiin: yhdellä sovelluksella IFC-mallista tuotetaan VRML-malli mitatun rakennuksen kolmiulotteisen geometrian visualisoimiseksi yleisillä www-selaimilla. Toisella sovelluksella IFC-mallista siirretään esimerkiksi tiloja koskevaa luettelotietoa taulukkolaskentasovellukseen. Lisäksi IFC-mallista voidaan tuottaa yksinkertaisia HTML- ja XML-esitysmuotoja. Lopuksi IFC-mallista siirretään ohjelmallisesti tilojen perustietoja kaupallisen siivoussuunnittelun ohjelmiston tietokantaan sovelluksen lähtötiedoiksi.

Demonstraatio havainnollistaa IFC:n käyttökelpoisuutta neutraalin tiedonsiirron yleisenä perustana sekä sitä, että jo nykyisellään IFC-malli tarjoaa tukea kiinteistönpitoon liittyvälle tiedonsiirrolle. Lisäksi demonstraatio osoittaa sen, että sovelluskohtaisten liittymien tekeminen IFC-pohjaiseen tiedonsiirtoon onnistuu melko vaatimattomalla panostuksella.

Projektissa syntyneet opinnäytteet, julkaisut ja artikkelit

Julkaisu: Kiinteistönpidon verkouttuneet tietojärjestelmät, Tapio Majahalme, Mauri Laasonen & Ulla Siuko