Kiinteistön suunnittelu- ja käyttövaiheen välisen tiedonsiirron mahdollisuudet

Projektin tyyppi: Yrityshanke  
Status 10/2002: Käynnissä  

Organisaatio:

VES Virtual Enterprise Systems Oy:   http://www.vesystems.fi/

Yhteyshenkilö:

Hannu Kupila:  hannu.kupila@vesystems.fi

Tiivistelmä projektista:

Hanke jakautuu kahteen vaiheeseen. Ensimmäisessä vaiheessa pyritään selvittämään millä tegnologioilla suunnittelu- ja käyttövaiheen tietojärjestelmät voidaan intergroida. Toisessa vaiheessa selvitetään mitä suunnitteluvaiheen tietosisältöä voidaan hyödyntää käyttövaiheessa.

PihaNet tuotteen demo:

PihaNet tuotteen demo saatavissa:   http://www.pihanet.com/