KIPI - Integroitu tuoteperhe 

Projektin tyyppi: Yrityshanke
Status 10/2002: Päättynyt

Organisaatio:

Komartek Oy:  http://www.komartek.com/

Yhteyshenkilö:

Matti Ahonen:  matti.ahonen@komartek.fi

Tiivistelmä projektista:

Tavoitteena oli kehittää KIPI Kiinteistönpito -ohjelmiston seuraajaksi uuden sukupolven tietojärjestelmä kiinteistönomistajien käyttöön. Tietojärjestelmän tuli olla hyvin tuotteistettu, täysin modulaarinen, helposti laajennettava ja liitettävissä muihin järjestelmiin. Tuoterunkoajattelua noudatettiin sekä järjestelmän ytimen että moduuleitten suhteen. Teknisesti järjestelmän tuli olla 32-bittinen Windows -ohjelmisto, ohjelmointikielenä Delphi ja tietokantana SQL Server ja siihen tuli olla mahdollista tehdä web -käyttöliittymiä. 

Hankkeeseen liittyy myös KIPI-Grafiikka -projekti, jossa toteutetaan AutoCAD-pohjainen piirustusten käsittely.

Projektissa saavutetut tulokset:

Projektin tuloksena syntyi likipitäen tavoitteiden mukainen tietojärjestelmä tavoitteen mukaisessa aikataulussa ja tavoitteen mukaisilla kustannuksilla. Projektin loppuvaiheessa liiketoimintajärjestelyt muuttivat suunnitelmia siten, että uuden sukupolven KIPI -järjestelmää ei tuotu markkinoille vaan se hyödynnettiin pohjaksi laajemmalle Komartek Kiinteistönpito -järjestelmälle, jolla korvataan myös Primas- ja SKH -järjestelmät.

Välilliset vaikutukset

Hyvä tuotepohja on osaltaan myötävaikuttanut kiinteistöalan ohjelmistotuotannon keskittymiseen liiketoimintajärjestelyjen kautta. Projektin tuloksia on alettu kaupallisesti hyödyntää syksyllä 2001 ja vuoden 2002 syksyllä Komartek Kiinteistönpito on markkinajohtajan päätuote.

Teknologiaohjelman vaikutus ja lisäarvo projektille:

Sekä rahallinen että henkinen tuki olivat merkittäviä. Veran tiedotuskanavat antoivat Komartekille positiivista julkisuutta. Seminaareista ja muista foorumeista sai myös ajankohtaista tietoa alalta monipuolisesti kansainvälinen toiminta mukaan lukien. Tiedonsiirtoformaattien yhtenäistämistyö tukee myös Komartekin toimintaa.