KIPI - Grafiikka 

Projektin tyyppi: Yrityshanke
Status 10/2002: Päättynyt

Organisaatio:

Komartek Oy:  http://www.komartek.com/

Yhteyshenkilö:

Matti Ahonen:  matti.ahonen@komartek.fi

Tiivistelmä projektista:

Tavoitteena oli kehittää uuden sukupolven kiinteistönpito -järjestelmään (KIPI - Integroitu tuoteperhe / Komartek Kiinteistönpito) entistä kehittyneempi AutoCAD -pohjainen graafinen tilahallintaohjelmisto. Ohjelmistolla tuli pystyä esittämään väriraportointia kiinteistötietokannasta ja tilatietojen automaattisen luvun tuli onnistua.

Projektissa saavutetut tulokset:

Projektin tuloksena syntyi tavoitteiden mukainen ohjelmisto tavoitteen mukaisessa aikataulussa ja tavoitteen mukaisilla kustannuksilla. Ohjelmistoa voidaan ajaa sekä täydellä AutoCADilla että edullisemmalla Autocadin
OEM -versiolla.

Välilliset vaikutukset

Grafiikka -projekti täydensi Komartek Kiinteistönpito -järjestelmän kehitystä ja auttoi osaltaan tuomaan markkinoille erittäin laajan kiinteistöalan ohjelmistotuoteperheen, jota myös hyödynnetään kaupallisesti.

Teknologiaohjelman vaikutus ja lisäarvo projektille:

Sekä rahallinen että henkinen tuki olivat merkittäviä. Veran tiedotuskanavat antoivat Komartekille positiivista julkisuutta. Seminaareista ja muista foorumeista sai myös ajankohtaista tietoa alalta monipuolisesti kansainvälinen toiminta mukaan lukien. Tiedonsiirtoformaattien yhtenäistämistyö tukee myös Komartekin toimintaa.