Kolmannen sukupolven LVI-tarviketiedoston kehittäminen

Projektin tyyppi: Yrityshanke 
Status 10/2002: Päättynyt

Organisaatio:

LVI-tietokeskus:  http://www.lvi-vvs.fi/

Yhteyshenkilö:

Helena Vuorelma:   helena.vuorelma@lvi-vvs.fi
Kimmo Riskala:   kimmo.riskala@lvi-vvs.fi

Tiivistelmä projektista:

Projektin tavoitteena on tuottaa LVI-tarvike- ja kuvatietokannat sekä työkalut niiden ylläpitämiseksi.Tarviketietokannasta julkaistaan tuotteena LVI-tarvikeluettelo tietokantajulkaisuna. Projektissa kehitetään edelleen tietokantaa julkaistavaksi sähköisesti Internetissä ja CD-ROMina. 

Tavoitteena on myös standardoida LVI-alan tuotteiden nimikkeitä ja niille annettavia teknisiä tietoja.Projektissa kerätyt tekniset tiedot analysoidaan palvelemaan IFC-standardointityötä.

Projektissa saavutetut tulokset:

Kehitettiin LVI-tarviketiedosto ja sen hallintaan liityvät työkalut. Tulokset palvelevat koko LVI-alaa suunnittelun, urakoinnin, tukkukaupan ja teollisuuden välisessä tiedonsiirrossa.