Lapin Vera

Projektin tyyppi: Yrityshanke  
Status 10/2002: Käynnissä  

Organisaatio:

Rovaniemen teollisuuskylä Oy:  http://www.rovaniemi.fi/rote/

Muut osallistujat:

Insinööritoimisto H Kylmänen Ky 
Rosa Oy:   http://www.rovaniemi.fi/rote/rosa
Arkkitehtuuritoimisto Teuvo Kairesto Ky 
Rovaniemen Insinööritoimisto Oy 
Insinööritoimisto Pohjalainen Oy 
Lapin Sähköinsinööritoimisto Oy 

Yhteyshenkilö:

Heikki Kylmänen:  heikki.kylmanen@inststo.inet.fi

Tiivistelmä projektista:

Hankkeen tavoitteena on Rovaniemen kaupungin omistamien Rovaniemen teollisuuskylä Oy:n (kiinteistöorganisaatio) ja Rosa Oy:n (Rakennuttajaorganisaatio) kiinteistöhallinto- ja rakennuttamismenettelyjen ja -järjestelmien kehittäminen siten, että ne muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden. 

Projektissa luodaan tietojärjestelmä, joka parantaa organisaation sisäistä tiedonsiirtoa, nopeutetaan asiakirjojen luontia sekä arkistoidaan asiakirjat loogiseen järjestykseen. Lisäksi luodaan menettelytavat eri osapuolten väliseen tiedonsiirtoon rakennushankkeissa. Tietojärjestelmien avulla organisaatiolle pyritään luomaan yhtenäiset toimintamallit ja -tavat, jotka ohjaavat kiinteistönpidon ja rakennuttamisen prosessien läpivientiä tarkoituksenmukaisella tavalla.