Linkki - sähköalan suunnittelusovellusten integrointityökalun ja suunnittelumetodiikan kehittäminen

Projektin tyyppi: Yrityshanke
Status 10/2002: Päättynyt

Organisaatio:

Insinööritoimisto Olof Granlund Oy:  http://www.granlund.fi/

Muut osallistujat:

AIO Group Oy:   http://www.aiogroup.fi/

Yhteyshenkilö:

Ralf Lindstöm:  ralf.lindstrom@granlund.fi

Tiivistelmä projektista:

Sähkösuunnittelumetodiikan kehittäminen

Projektissa saavutetut tulokset:

Välilliset vaikutukset 

Projektissa kehitetyn nimikkeistön ja tietorakenteen mahdollistama ohjelmallinen tiedonsiirto on tehostanut eri osapuolien toimintaa sähkösuunnitteluprojekteissa sekä parantanut tiedon hyödyntämistä erillisissä laskentasovelluksissa, kuten elinkaarilaskennassa sekä ympäristövaikutusten arvioinnissa. Cad-sovellusten osalta projekti on edistänyt sovellusten markkinointia kansainvälisillä markkinoilla. Projektin tuloksia on käytetty ja tullaan käyttämään jatkossa lähtötietoina uusissa kehitysprojekteissa.

Teknologiaohjelman vaikutus ja lisäarvo projektille:

Teknologiaohjelman painopisteet rakennuksen elinkaarenaikainen tiedonhallinta, osapuolten välisen tiedonhallinnan laadun parantaminen sekä tietotekniikan laajamittainen hyödyntäminen rakennusalalla ovat projektin tavoitteiden kannalta yhteneväiset. Näin ollen varsinkin teknologiaohjelmaan liittyvistä seminaareista on ollut lisäarvoa projektissa.