Mass.A - Massakustomointi asuntorakentamisessa 

Projektin tyyppi: Tutkimushanke
Status 10/2002: Käynnissä  

Organisaatio:

Taideteollinen korkeakoulu / Future Home Instituutti:  http://www.uiah.fi/futurehome/

Muut osallistujat:

Helsingin kaupunki:   http://www.hel.fi/
Huoneistokeskus:   http://www.huoneistokeskus.fi/
LuhtaHome:   http://www.luhta.fi/
NCC:   http://www.ncc.fi/
Novart:   http://www.novart.fi/
Skanska:   http://www.skanska.fi/
Sonera Living:   http://www.sonera.fi
Stala:   http://www.stala.com/
Electrolux:   http://www.electrolux.fi/
Elisa:   http://www.elisa.fi/
TAIK:   http://www.uiah.fi/
TKK:   http://www.hut.fi/
MIT:   http://www.mit.edu/
VTT:   http://www.vtt.fi/

Yhteyshenkilö:

Jarmo Suominen:  suominen@arksuominen.com

Tiivistelmä projektista:

Mass.A projekti tarkastelee asuntosuunnittelua, myyntiä, markkinointia ja valmistamista palveluiden loppukäyttäjän kannalta. Mukana olevat organisaatiot ja yritykset edustavat loppukäyttäjän kannalta luontevaa kokonaisuutta palveluntarjoajina.

Asuntoja suunnitellaan ja rakennetaan tällä hetkellä menetelmillä jotka ovat kehittyneet ja kehitetty rakennustuotannon tarpeista. Samanaikaisesti suunnittelu- ja tuotantoprosessit ovat kehittyneet itsenäisesti uusien teknologioiden myötä.

Mass.A tutkimus tarkastelee asuntorakentamisen uusia haasteita ja mahdollisuuksia huomioitaessa palveluiden loppukäyttäjä. Jos asukkaan tarpeet ja resurssit on strukturoitu niin, että suunnitteluprosessien rajapinnat ja asukkaan käyttäjäprofiili kohtaavat mahdollistaa informaatioteknologia oikeanlaisen ja sen hetkiseen kysymyksen asetteluun sopivan ratkaisun.

Mass.A tutkimus selvittää massakustomoinnin vaikutuksia rakennusklusterissa ja erityisesti asuntorakentamisessa. Projekti arvioi tarvittavia suunnittelu ja tuotantoprosessien muutoksia ja tekee hankesuunnitelman näitä muutoksia tarkastelevan riippumattoman monialaisen integraatiotutkimuksen alustaksi (LivingLab). Tutkimus tarkastelee massakustomointia sekä tuotteiden ja palveluiden käyttäjän että niitä tuottavien yritysten näkökulmasta. Tavoitteena on tutkia malleja jotka mahdollistavat tarpeiden ja tuotteiden kohtaamisen kumpaakin osapuolta hyödyttävällä tavalla. Mass.A määrittelee käyttäjäkohtaiset tarpeet profiileiksi joiden avulla on mahdollista löytää loppukäyttäjälle sopiva vastaus tuotannon näkökulmasta.

Mass.A projektin tavoite on luoda mukanaoleville organisaatiolle kokonaiskuva massakustomoinnin aiheuttamista muutoksista asumiseen, suunnittelu- ja tuotantoprosesseihin sekä osoittaa mukanaolevien organisaatioiden paikka tässä kokonaisuudessa ja luoda edellytykset uudelle monialaiselle yhteis- ja liiketoiminnalle.

Projektin oma kotisivu:   http://www.arksuominen.com/mass.a/