Matrix

Projektin tyyppi: Yrityshanke
Status 10/2002: Käynnissä

Organisaatio:

Viasys Oy:   http://www.viasys.com/

Muut osallistujat:

Aalborg University Reality Center:   http://www.auc.dk/kort/index.htm
Tampere Reality Center:   http://www.vrc.tut.fi/

Yhteyshenkilö:

Jarkko Sireeni:   Jarkko.Sireeni@viasys.com 

Tiivistelmä projektista:

Keinotodellisuus on seuraavan sukupolven käyttöliittymä ja teknologia monimutkaisten yhdyskuntateknisten rakenteiden käsittelyyn. Sitä voidaan hyödyntää mm. paikkatieto-, suunnittelu- ja ylläpitosovelluksissa sekä esitystekniikkana. Keinotodellisuuden etuja ovat kolmiulotteisuus, vuorovaikutteisuus, käyttäjäläheinen tarkastelu ja todentuntuisuus. 

Projektin aikana kehitetään perusteknologia ja tutkitaan sen soveltuvuutta, käytettävyyttä ja menetelmiä yhdyskuntatekniikan sovellutuksissa. Tutkimustuloksia ja perusteknologiaa hyödyntäen toteutetaan ohjelmistotuotteita NovaPoint/VID ohjelmistoperheeseen aina suunnittelusta ylläpitoon. 

Tuotteet tuovat uuden teknologian kaikkien saataville. Perinteisten kaksiulotteisten esitystapojen sijaan keinotodellisuudessa rakenteita voidaan tarkastella ja muokata tulevan tai nykyisen käyttäjän näkökulmasta todellisessa / lopullisessa ulkoasussaan selkeästi ja havainnollisesti. Suunnittelu monipuolistuu ja suunnitelmien laatu paranee. Suunnitelmia voidaan simuloida ja virheiden mahdollisuus vähenee. Verkottuneissa ja hajautetuissa organisaatioissa kommunikointi tehostuu ja prosessit nopeutuvat. Esityksiin se tuo vuorovaikutteisuutta ja todentuntuisuutta ja sitä kautta lisää niiden uskottavuutta.