MittaMalli99 -Määrälaskennan kehittäminen standardimallien avulla

Projektin tyyppi: Yrityshanke  
Status 10/2002: Päättynyt

Organisaatio:

NCC Finland Oy:  http://www.ncc.fi/

Muut osallistujat:

Oy Alfred A. Palmberg Ab:   http://www.palmberg.com/
Hartela: http://www.hartela.fi/
Skanska Etelä-Suomi Oy:   http://www.skanska.fi/
Teräsbetoni Oy:   http://www.terbe.fi/
YIT-Yhtymä Oy:   http://www.yit.fi/

Yhteyshenkilö:

Riitta Takanen:  riitta.takanen@ncc.fi

Tiivistelmä projektista:

Projektin tavoitteena on kehittää määrälaskennan ja -mittauksen dokumentaatiota. Standardoinnilla ja tarkisteilla parannetaan määrätiedon luotettavuutta ja käytettävyyttä mm. rakennusalan tarjouslaskentaan, työn suunnitteluun ja hankintatoimeen. Samalla myös vähennetään rakennusprojektissa tapahtuvaa päällekkäistä mittausta. 

Projektilla edesautetaan Talo90-nimikkeistön käyttöönottoa ja lisätään mahdollisuuksia suunnittelijoiden suorittamalle määrämittaukselle. 

Tuloksena on mallit sijaintitietojen ja mittausten laatimiseksi sekä esimerkit tuoterakenteiden laatimisesta ja yhdistämisestä sijainti- ja mittatietoihin. Tulokset on saatavissa excel -taulukkoina käyttöohjeineen. 

Määrälaskentatoimistoina projektiin osallistuvat myös Insinööritoimisto Rakennuslaskenta NHL, Insinööritoimisto Rakennus-Määrät Oy, ToCoMan Laskentapalvelut Oy ja Optiplan Oy. Projektipäällikkönä toimii Juha Kohonen Optiplan Oy:stä.

Projektissa saavutetut tulokset:

  1. Esimerkit sijaintitietojen ja mittausten tallennukseen
  2. Esimerkit tuoterakenteiden laatimisesta ja yhdistämisestä sijainti- ja mittatietoihin sekä niiden avulla muodostettavasta määräluettelosta
  3. Excel-taulukot käyttöohjeineen

Projektin esittelykalvot

Välilliset vaikutukset:

Teknologiaohjelman vaikutus ja lisäarvo projektille:

Osarahoitus, jota ilman hanketta ei olisi toteutettu.