MoPo - Models for the Construction Process 

Projektin tyyppi: Tutkimushanke
Status 10/2002: Päättynyt

Organisaatio:

VTT Rakennustekniikka:   http://www.vtt.fi/rte/

Muut osallistujat:

Eurostep:   http://www.eurostep.com/
Kungliga Tekniska Högskolan , Ruotsi:   http://www.kth.se/
Ljubljanan Yliopisto, Slovenia:   http://www.uni-lj.si/
YIT-Yhtymä Oyj:   http://www.yit.fi/
Skanska Oy:   http://www.skanska.fi/
Parma Betonila Oy:   http://www.parmabetonila.fi/
JP Talotekniikka Oy:   http://www.jp-talotekniikka.fi/
Rakennusliike U. Lipsanen Oy:   http://www.lipsanen.com/ 
NCC , Ruotsi:   http://www.ncc.se/
Tyréns, Ruotsi:   http://www.tyrens.se/

Yhteyshenkilö:

Vesa Karhu:   vesa.karhu@vtt.fi 

Tiivistelmä projektista:

MOPO (Models for the construction process) projektin tarkoituksena oli kehittää tietokoneavusteisia työkaluja rakennusalan yritysten prosessien analysointiin ja suunnitteluun. Tarkoituksena oli myös kehittää prosessikuvauksia, joita voidaan käyttää hyväksi yritys- ja projektikohtaisissa kehittämishankkeissa.

Toinen suomalainen tekijä projektissa oli Kari Karstila:   kari.karstila@eurostep.com

Projektissa saavutetut tulokset:

MoPo (Models for the construction process) projektin tarkoituksena oli kehittää malleja ja menetelmiä sekä tietokoneavusteisia prototyyppityökaluja rakennusalan yritysten prosessien analysointiin ja suunnitteluun. Tarkoituksena oli myös kehittää prosessikuvauksia, joita voidaan käyttää hyväksi yritys- ja projektikohtaisissa kehittämishankkeissa.

Tulokset jakaantuivat yrityskohtaisesti. Rakennusliike U Lipsanen Oy:n kohdalla kehitettiin moduulimaisen hampurilaisravintolan rakennusprojektin prosessimalli IDEF0-menetelmällä. Lisäksi mallista johdettiin vaihejakomalli (Process chart), joka kuvaa paremmin toimintojen ajallista sijoittumista. Parma Betonila Oy:n kanssa tuloksena prosessimalli betonielementtitoimituksista osana rakennusprojektia, joka kuvattiin myös IDEF0-menetelmällä; sekä joitakin muutoshallintaan liittyviä osamalleja. YIT Yhtymä Oy oli mukana määrittelemässä prosessipohjaista toiminnanohjausjärjestelmää, joka kuvattiin myös IDEF0-menetelmällä sekä esitettiin prototyyppityökaluna webissä. Projektin ensimmäisessä vaiheessa mukana olivat myös Skanska Oyj sekä JP Talotekniikka, jonka kehityskohde oli kuntoarvioprosessin parantaminen.

Yrityskohtaisten tulosten lisäksi projektissa kehitettiin uusi rakentamisen prosessien mallinnusmenetelmä nimeltään GEPM (generic construction process modelling method), joka pohjautuu aikaisempiin prosessien mallinnusmenetelmiin. GEPM:n teoreettinen viitekehys tuotti yhtenä tuloksena väitöskirjan. Menetelmää hyödynnettiin osittain yrityskohteissa. Lisäksi GEPM implementoitiin Lotus Notes alustalle yhdistettynä MS Project 98, Visio 2000 ja BPwin 2.0 työkaluihin. Toinen yleinen tulos oli PIIP eli Process Information Integration Platform, joka tarkastelee prosessien hallinnan tietotarpeita sekä IFC:n käyttöä rakentamisen prosessien mallintamiseen. Osana PIIP -työtä kehitettiin kaksi alustavaa demonstraatiosovellusta.

Julkaisut

Karhu, V. 2001. A generic construction process modelling method - A model based approach for process description. 62 p. + app. 86 p. Doctoral thesis, Industrial Economics and Management, Division of Construction Management and Economics. Royal Institute of Technology, Sweden. ISBN 91-7283-162-6.

Tieteelliset referoidut artikkelit 

Karhu, V. and Lahdenperä, P. 1999. A formalised process model of current Finnish design and construction practice. International Journal of Construction Information technology, Vol. 7 No 1, pp. 51-71.

Karhu, V. 2000. Proposed new method for construction process modelling. International Journal of Computer Integrated Design and Construction, Vol. 2 No 3, pp. 166-182.

Karhu, V. 2001. A view-based approach for construction process modelling. Journal of Computer-Aided Civil and Infrastructure Engineering. (accepted for publication in August 2001)

Konferenssiesitelmät

Karhu, V. 1999. Formal languages for construction process modelling. CIB publication 236. 2nd International Conference on Concurrent Engineering in Construction, challenges for the New Millenium. Espoo, Finland. 25.-27. August.

Karhu, V. 2000. Formal languages for construction process modelling. Proceedings of CIT2000 - The CIB-W78, IABSE, EG-SEA-AI International Conference on Construction Information Technology, Reykjavik, Iceland, 28-30 June.

Karstila, K., Karhu, V. and Björk, B-C. 2000. Development of process modelling tools for the construction industry. In: Proceedings of the Third European Conference on Product and Process Modeling in the building and related industries. Lisbon, Portugal, September 25-27.

Karhu, V. 2001. A model based approach for construction process modelling. In: Proceedings of the CIB-W78 International Conference IT in Construction in Africa, Mpumalanga, South Africa, CSIR, 29 May - 1 June

Karhu, V. 2001. A model based approach for construction process modelling. In: Symposium Report. Information and Communication Technology (ICT) in the Practice of Building and Civil Engineering. 2nd Worldwide ECCE Symposium 6-8 June, 2001, Finland.