PC-VR - PC teknologiaan perustuva virtuaalitodellisuus
Havainnollistamisen uudet ratkaisut rakennuskohteiden kehittämisessä ja toteutuksessa

Projektin tyyppi: Tutkimushanke
Status 10/2002: Käynnissä  

Organisaatio:

VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka:  http://www.vtt.fi/rte/

Muut osallistujat:

VTT Tietotekniikka:   http://www.vtt.fi/tte/

Yhteyshenkilö:

Kalle Kähkönen:   kalle.kahkonen@vtt.fi 

Tiivistelmä projektista:

VR-teknologialla on nopeasti kasvava rooli kommunikointivälineenä monimutkaisten ja vaativien kertaluonteisten tuotteiden suunnittelussa ja toteuttamisessa. Tällaisia kokonaisuuksia ovat erityisesti rakennushankkeet. Näiltä vr -sovelluksilta vaaditaan käytännössä matalaa käyttöönottokynnystä, jotta erilaisten ja erikokoisten yritysten olisi niitä helppo käyttää kertaluonteisissa hankkeissa. PC teknologiassa onkin laajalevikkisten 3D havainnollistamisen apuvälineiden tulevaisuus. Laiteratkaisujen ja ohjelmistojen hinta on toisella tasolla verrattuna 3D erikoistietokoneisiin ja näiden ohjelmistoihin. Käyttöönottokynnys on näin matalalla ja potentiaalisia soveltajayrityksiä on paljon.

Tutkimuskokonaisuus PC teknologiaan perustuvasta virtuaalitodellisuudesta

PC-VR hankkeessa luodaan ratkaisuja alueelle, jossa perusteknologiaa on olemassa tietokonepelien toteuttajayrityksissä sekä näitä vahvasti tukevassa tietokoneiden lisälaitteita tekevissä yrityksissä. Tämä perusteknologian pohjalta tulee kehittää uusia sovelluskonsepteja ja ratkaisuja, joissa perusteknologia yhdistetään teollisuuden tuotesuunniteluun sekä näiden tuotteiden toteuttamiseen.

PC-VR hankkeessa toteutettavia asioita ovat 

  1. State-of-the-art selvitys tämän teknologian kehityksestä, nykyisistä mahdollisuuksista ja rajoituksista. 
  2. PC VR sovelluskonseptit ja ratkaisut 
  3. Lupaavimpien ratkaisukonseptien pilotointi yhteistyössä yritysten kanssa (action research). 

Pilottien aihealueita ovat: 

Tutkimuksellisesti PC-VR hankkeen merkittävin osa työstä on erilaisten PC VR sovelluskonseptien ja ratkaisujen kehittäminen teollisuuden tarpeisiin. Tämä alue on uusi eikä sillä ei ole tehty tutkimus- ja kehitystyötä maailmalla. PC VR -teknologia luo todellisia mahdollisuuksia täysin uudenlaisille sovelluksille kuten esim. helposti siirrettävät ja pystytettävät VR-esityslaitteet, joiden avulla voidaan toteuttaa tuote- tai projektiesittelyjä halutussa paikassa. Tämä Portable VR (tutkimushakemuksen valmistelijan keksimä nimi) on esimerkki uudesta ratkaisukonseptista, joita tutkimuskokonaisuudessa tullaan kehittämään.

Aikataulu

Hanke toteutetaan vuosina 2002 - 2003

Resurssit

Projektin päätoteuttajat ovat VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka ja VTT Tietotekniikka. Lisäksi projektin toteutukseen osallistuvat soveltajayritykset sekä kotimaisia ja ulkomaisia teknologiaosaajia ja yhteistyökumppaneita.

Projektin kotisivu:   http://cic.vtt.fi/pc-vr