PESU -ohjelma

Projektin tyyppi: Yrityshanke  
Status 10/2002: Päättynyt

Organisaatio:

Arkkitehtisuunnittelu Jukka Tikkanen Oy:  http://www.arktik.net/

Yhteyshenkilö:

Jukka Tikkanen:  jukka.tikkanen@arktik.pp.fi

Tiivistelmä projektista:

PESU-ohjelma eli rakennusten peruskorjausten suunnitteluohjelma on relaatiotietokantasovellus, jonka tuottamaa tietoa voidaan hyödyntää paitsi suunnittelussa, myös rakennuttamisessa, määrä- ja kustannuslaskennassa, urakoinnissa sekä kiinteistönhoidossa. Ohjelman tulosteista mainittakoon huonekortti, määräluettelo ja rakennusselostus.

Projektissa saavutetut tulokset:

KOY Kulottajantien peruskorjaus:

Äänekosken perheasunnot OY / Puistokatu 1 peruskorjaus:

Pupuhuhdantie 18 peruskorjaus:

Pesu noudattelee talo 80 nimikkeistöä. Ohjelman kääntäminen uudelle talo 90 nimikkeistölle ei osoittautunut laskelmissa kannattavaksi.

Välilliset vaikutukset:

Ohjelma voi oikein kehitettynä korvata peruskorjausten suunnitteluun sisältyvät itseään kertaavat työvaiheet, moninkertaisen tietojen syötön eri kohteisiin ja projekteista toiseen kertautuvat toimenpidekuvaukset. Ohjelmalla voidaan luoda tietokanta, joka on useiden eri kohteiden käytettävissä ja oleellisesti nopeuttaa projektien läpimenoaikaa. Ohjelmaan voisi sällyttää palauteosion, joka varmistaa oppimisen tulosten välittymisen seuraaviin projekteihin.