Pipemodeler kehitysprojekti

Projektin tyyppi: Yrityshanke
Status 10/2002: Käynnissä

Organisaatio:

Projektin alussa: Cadex Software Ltd:  http://www.cadexsoftware.com/
Projektin lopussa: Tekla Oyj:  http://www.tekla.com/

Yhteyshenkilö:

Pertti Alho:  pertti.alho@tekla.com

Tiivistelmä projektista:

Putkikomponenttien luominen ja käsittely uusimman sovellusarkkitehtuurin mukaisesti

Projektissa saavutetut tulokset:

Hankkeessa kehitettiin vaativien putkikomponenttien 3D-mallintamista. Hanke oli osa eri mallintamissovellusten kehittämistä.

Tapahtuneet yritysjärjestelyt johtivat sovellusalustan vaihtumiseen hankkeen aikana.

Teknologiaohjelman vaikutus ja lisäarvo projektille:

Antoi mahdollisuuden yhteistyöhön ja valotti muiden tekemää työtä.