Pro IT - Rakennusteollisuuden tuotemallitietoprosessit

Projektin tyyppi: Yrityshanke  
Status 10/2002: Käynnissä  

Organisaatio:

Rakennusteollisuus RT ry:  http://www.rakennusteollisuusrt.fi/

Yhteyshenkilö:

Ilkka Romo:  ilkka.romo@rakennusteollisuusrt.fi

Tiivistelmä projektista:

Hankkeessa kehitetään tuotemallipohjaista suunnittelu - toteutus - ylläpitoprosessia ja sen menettelyjä siten, että rakennuksen kolmiulotteinen tuotemalli palvelee tietolähteenä mahdollisimman hyvin prosessin eri osapuolia.

Projekti sisältää tuotemallipohjaisen prosessin kehittämisen ja sen tiedonsiirron mallintamisen, tuotemallintamisessa tarvittavien suunnitteluohjeiden määrittämisen sekä tuotekirjastojen (objektikirjastot) mallirakenteiden luomisen.

Kehitystyötä tukee RT:n jäsenyritysten tekemä testaus käytännön projektien ja tuotteiden avulla. Kehitystyö tehdään yhteistyössä kiinteistöjen omistajien, suunnittelijoiden ja muiden sidosryhmien kanssa. Tuloksena luodaan alalle yhteiset tuotemallintamisen pelisäännöt, menettelytavat ja ohjeistot.

Kehitystyö on avointa ja tulokset ovat kaikkien käytettävissä.

Projektin oma kotisivu:   http://www.rakennusteollisuusrt.fi/proit/

Esiselvitys objektiteknologiasta