ProcuNet- Avoimiin rajapintoihin perustuva rakentamisen sähköinen kaupankäynti

Projektin tyyppi: Yrityshanke
Status 10/2002: Käynnissä

Organisaatio:

Artemis Finland Oy:  http://www.artemis.fi/ 

Muut osallistujat:

Suomen Raksanet Oy:  http://www.raksanet.fi/
VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka: http://www.vtt.fi/rte/ 

Yhteyshenkilö:

Timo Saros:  timo.saros@artemis.fi 

Tiivistelmä projektista:

Hankkeessa määritetään ja toteutetaan avoin, standarditekniikoihin perustuva, rajapinta rakentajan ostojärjestelmän (ProcuMent) ja projektitietojärjestelmän (Raksanet) välille. Hankkeessa tarkastellaan liittymiä myös muihin järjestelmiin ja palveluihin. Lisäksi olemassa oleviin järjestelmiin toteutetaan joukko sähköistä kaupankäyntiä tukevia lisäominaisuuksia.

Projektissa saavutetut tulokset:

Hankkeessa laadittava rajapintamäärittely sekä järjestelmä- ja palveluominaisuudet edistävät sähköisen kaupan yleistymistä rakennusteollisuudessa ja koko sen alihankintaketjussa. 

Projektin merkittävät välilliset vaikutukset:

Projektissa laaditaan yksi diplomityö.

Teknologiaohjelman vaikutus ja lisäarvo projektille:

VERA-teknologiaohjelma on mahdollistanut verkottumisen muiden toimijoiden kanssa. Tukirahoitus mahdollisti suuremman riskin oton kehitystyössä sekä tutkimuksellisen osuuden riittävän laajuuden.