QNS - Quality Network on Site / Työmaan laatuverkko 

Projektin tyyppi: Yrityshanke
Status 10/2002: Käynnissä

Organisaatio:

Jyväsdata Oy:  http://www.jyda.fi/

Yhteyshenkilö:

Juha Aspinen:  juha.aspinen@jyda.fi

Tiivistelmä projektista:

QNS - "Työmaan laatuverkko" -projektin tavoitteena on kehittää ja testata rakennushankkeen laadunvarmennukseen tarkoitettuja Internet-pohjaisia ratkaisuja. 

Käyttöliittymänä käytetään pääosin työmaapäiväkirjaa. Hankkeen toteuttamiseksi on käynnistetty pilottikohteita, joissa menetelmää testataan. 

Projektin oma kotisivu:  http://www.jyda.fi/demo/tyomaatieto/