Rakenne- ja geosuunnittelijan Ratas-käsikirja 

Projektin tyyppi: Yrityshanke  
Status 10/2002: Päättynyt

Organisaatio:

Rakennustietosäätiö:   http://www.rts.fi/ 

Yhteyshenkilö:

Markku Salmi:   markku.salmi@rts.fi

Tiivistelmä projektista:

Projektissa tuotetaan rakenne- ja geosuunnittelijan käyttöön tietokoneavusteiseen toimintaan opastava käsikirja, jossa otetaan huomioon IAI -kehitystyön tähänastiset tulokset. 

Projektin tavoitteena on koota yhteen ja yhdenmukaistaa rakenne- ja geosuunnittelun CAD-suunnitteluun, tiedonsiirtoon ja tuotemallinnukseen liittyvä tietous ja täydentää sitä uusimpien kansallisten ja kansainvälisten kehitysprojektien tiedoilla. Käsikirjan avulla luodaan edellytykset integroitujen suunnitteluhankkeiden onnistumiselle, suunnittelun tehostumiselle ja tuotemallinnuksen kehittämiselle. 

Käsikirjan laatijoina ovat käytännön suunnittelijat. Rakennustietosäätiön yhteistyökumppanina projektissa on SKOL ry:n rakennetoimikunta ja sen tietokoneavusteisen suunnittelun ryhmä.