Rakentamisen kauppatiedon siirron välineet verkostotaloudessa 

Projektin tyyppi: Yrityshanke  
Status 10/2002: Päättynyt

Organisaatio:

CM-Systems Oy:  http://www.cm-systems.fi/

Yhteyshenkilö:

Pekka Vaara:  pekka.vaara@cm-systems.fi

Tiivistelmä projektista:

Projektissa selvitetään nykyaikaiseen tieto- ja telekommunikaatiotekniikkaan perustuvan kaupankäynnin sovellutusten tarve rakennusalalla, suunnitellaan ja toteutetaan siitä valitut osat valmiiksi tietoteknisiksi tuotteiksi. Projektin tuloksena syntyy kaikkia rakennusalan kaupankäynnin osapuolia eli materiaalien, tuoteosien ja palvelujen ostajia ja myyjiä verkostopohjaisessa kaupankäynnissä palveleva käyttöönottovalmis ratkaisu.

Projektissa saavutetut tulokset:

Välilliset vaikutukset:

Projektissa syntyneet opinnäytteet, julkaisut ja artikkelit

Teknologiaohjelman vaikutus ja lisäarvo projektille:

Mahdollisti esitutkimuksen suorittamisen, joka olisi ollut huomattavasti hitaampaa ilman teknologiaohjelmaa.