Rakennuksen määrätiedon hallintajärjestelmä. (Building Quantity Management system - BQM) 

Projektin tyyppi: Yrityshanke 
Status 10/2002: Käynnissä  

Organisaatio:

ToCoMan Oy:  http://www.tocoman.com/

Yhteyshenkilö:

Esko Enkovaara:  esko.enkovaara@tocoman.com 

Tiivistelmä projektista:

Tavoitteena on laatia rakennuksen koko toteutusketjun kattava määrätietojen hallinnan palvelukonsepti, jossa suunnittelijoita saatavat määrätiedot jalostuvat, suunnitelmien ja toteutuksen edetessä, tilaohjelmasta toteutuksen "as build" tietoihin. Keskeisen osan kehitystyötä muodostaa palvelukonseptia tukevien IT ratkaisujen kehittäminen Internet, DataWarehouse ja IFC teknologialla.