Rakentamisen tietotekniikan kehittämiskeskus - valmisteluprojekti 

Projektin tyyppi: Yrityshanke  
Status 10/2002: Päättynyt

Organisaatio:

Rakennustietosäätiö:   http://www.rts.fi/

Yhteyshenkilö:

Markku Salmi:   markku.salmi@rts.fi 

Tiivistelmä projektista:

Tavoitteena on suorittaa tarveselvitys ja laatia hankesuunnitelma Rakentamisen tietotekniikan kehittämiskeskuksen perustamiseksi sekä sopia eri yhteistyötahojen kanssa keskuksen toiminnasta, työnjaosta ja organisaatiosta. 

Vera-ohjelman perusselvityksissä ja ohjelman valmistelussa on korostunut tarve nopeuttaa uuden teknologian käyttöönottoa rakentamisen ja siihen liittyvien alojen PK -yrityksissä. Tätä tarkoitusta varten olisi mahdollisesti tarpeen perustaa rakennusalalle tietotekniikan kehittämiskeskus hoitamaan PK -yritysten neuvontaa, koulutusta ja opastusta tietotekniikan ja verkkotyöskentelyn hyödyntämisessä. 

Kehittämiskeskuksen todellista tarvetta ja siltä eniten toivottavia palvelumuotoja selvitetään laajoilla kyselyillä ja haastatteluilla yritysten ja alan järjestöjen piirissä.

Projektissa saavutetut tulokset:

Tehtiin tarveselvitys ja hankesuunnitelma. Hankesuunnitelmaa ei sellaisenaan ryhdytty toteuttamaan. Selvitykset eivät osoittaneet niin selkeätä tarvetta kuin oli oletettu. Tarpeita oli paljon, mutta kannattavaa liiketoimintaa ei ollut näköpiirissä. Hankesuunnitelma johti myös siihen että ryhdyttiin valmistelemaan rakennusalalle yhteistä portaalia. Hankkeen valmisteluun käytettiin verrattain paljon työaikaa ja resursseja. Tuotekehityshakemus jätettiin Tekesiin keväällä 2000, ja valmisteluja jatkettiin senkin jälkeen, kunnes Rakennuslehden myyminen rakennusklusterin ulkopuolelle lopullisesti vei portaalikonsortion toimintaedellytykset.

Välilliset vaikutukset:

Portaalihankkeen kaaduttua hankesuunnitelman toteutuskelpoiset osat siirrettiin Rakennustieto Oy:n liiketoiminnan piiriin, jossa niitä toteutetaan osana vuoden 2000 alussa valmistuneen IT-strategian implementointia.

Teknologiaohjelman vaikutus ja lisäarvo projektille:

Tarveselvitys oli varsin arvokas. Sen perusteella osattiin tehdä oikeat päätökset. Ilman TEKES:n teknologiaohjelman tukea, hanke olisi jäänyt toteuttamatta