Rakentamisen virtuaalimalli 

Projektin tyyppi: Yrityshanke  
Status 10/2002: Käynnissä  

Organisaatio:

Skanska Oy:  http://www.skanska.fi/

Yhteyshenkilö:

Tuomas Särkilahti:  tuomas.sarkilahti@skanska.fi

Tiivistelmä projektista:

Projektin tavoitteena on kehittää IFC-pohjainen Rakentamisen virtuaalimalli sekä sen hyödyntämismenettelyt rakentamisprosessin eri vaiheissa. Rakentamisen virtuaalimallilla tarkoitetaan projektissa tuotemallipohjaista suunnittelua, eri suunnittelulajien yhteensovittamista ja niiden välistä tiedonsiirtoa sekä suunnitelmatiedon hyödyntämistä hankinnoissa ja määrälaskennan eri vaiheissa. Virtuaalimallin hyödyntämiseksi kehitetään extranet- sovelluksia tiedon siirtämiseksi asiakkaille ja toimittajille. Suunnittelun ohjaamiseksi asiakastarpeiden mukaiseksi hyödynnetään internettiä, samalla kehitetään internetin avulla tarjottavaa asiakaspalvelua.

Projektissa saavutetut tulokset:

Projektien tuloksena Skanska Oy:ssä on pilotointivaiheessa ja suppealta osin tuotantokäytössä arkkitehtimallintaminen asuntotuotannossa,  tuotemallipohjainen suunnitteluprosessi (arkkitehtimallinnus) ja sen hyödyntämismenettelyt, mm. määrä/kustannuslaskentaan, sekä nykyinen prosessikuvaus valittujen ulkoisten partnereiden kanssa.

Välilliset vaikutukset:

Teknologiaohjelman vaikutus ja lisäarvo projektille:

Merkittävä kehitystyön painopisteiden sekä partnereiden ja uusimpien tegnologioiden valinnan kannalta.

Tuotemallipohjainen suunnittelu on vasta hyvin alkuvaiheessa joten uutta tegnologiaohjelmaa (tai vastaavaa) tarvitaan jatkossa "suunnan näyttäjänä kansainvälisillä sekä kansallisella tasolla" sekä markkinointityöhön (mm oppilaitoksiin).