Rakennuttamisprojektin tiedonhallintasovellus 

Projektin tyyppi: Yrityshanke  
Status 10/2002: Käynnissä 

Organisaatio:

Rakennuttajatoimisto CMC Oy

Yhteyshenkilö:

Elina Mäkelä:  elina.makela@rak-cmc.fi 

Tiivistelmä projektista:

Rakennuttamisprojektin tiedonhallintasovelluksen tavoite on olla osa rakennuttamisen laatujärjestelmää. Valmiina sovellus tulee toimimaan Intranet- ja Internet- ympäristöissä käytettävänä , integroituun asiakirjamallistoon pohjautuvana projektin tietopankkina. Rakennuttamiseen luodaan RAP95-nimikkeistön mukainen asiakirjamallipankki, joka kattaa projektin hallintaan tarvittavat asiakirjat hankesuunnittelusta rakennuksen vastaanottoon. RAP95-tehtäväluettelossa mainituista sekä muista omaan kokemukseen perustuvista asiakirjoista luodaan malliasiakirjat ja hakemistokokonaisuus, joka perustuu tehtäväluettelon projektivaiheajatteluun. Projektin kaupalliset asiakirjat liitetään Jydacom Oy:n Työmaatieto-järjestelmään.

Projektissa saavutetut tulokset:

Teknologiaohjelman vaikutus ja lisäarvo projektille:

Vera-teknologiaohjelma mahdollisti yhteisten digitaalisten toimintamallien kehittämisen nykyisten ja uusien liikekumppaneiden kanssa ja laadullisesti paremman, reaaliaikaisen dokumentaation tuottamisen sidosryhmille päätöksenteon tueksi digitalisoimalla myös omia sisäisiä prosesseja.